Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o době a místě konání voleb 25.-26.10.2013

23. 10. 2013

  Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta   obce  Budyně 

podle § 15 zákona  č. 247/1995 Sb., o  volbách do Parlamentu České republiky a o změně a   doplnění   některých   dalších   zákonů,   ve   znění pozdějších   předpisů,

oznamuje:

1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

    dne  25. října 2013 od   14.00   hodin   do   22.00   hodin   a

    dne  26. října 2013  od    8.00   hodin   do   14.00   hodin.

 2. Místem konání voleb

     ve volebním  okrsku č. 1 je  volební   místnost   v budově čp. 9

 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a  státní občanství České   republiky  platným   občanským   průkazem, cestovním,  diplomatickým nebo služebním pasem   České republiky  anebo cestovním průkazem.

 4. Každému  voliči    budou   dodány  1 den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve  dnech  voleb   volič   může   obdržet   hlasovací   lístky   i   ve   volební   místnosti.

   

 

  V  Budyni   dne  21.10. 2013                                                                         Jaroslav Valenta

                                                                                                                                starosta