Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace ke koronaviru

Důležitá telefonní čísla:   

informační linka o koronaviru  1212  

linka pomoci seniorům (informace, psychologická pomoc) 840 111 122

Zajímavý článek aneb nenechme se děsit čísly: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tuhle-valku-nejde-vyhrat-100-0-pise-profesor-pavel-kolar-o-koronaviru-95254

Webové stránky s užitečnými informacemi:

Ministerstvo zdravotnictví, informace o koronaviru, kontakty, odkazy, aktuality   https://koronavirus.mzcr.cz/

Jihočeský kraj, speciální stránka s informacemi: https://covid.kraj-jihocesky.cz/aktualni-informace/

Jihočeský kraj, informace: https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace

MÚ Bavorov, změna úředních hodin a jiné iformace:  http://www.bavorov.cz/index.asp

Ministerstvo zdravotnictví, informace: https://www.mzcr.cz/

Finanční správa, informace: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454

 

Právní předpisy vztahující se ke koronaviru:

https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus  Vzhledem k tomu, že je zde vždy aktuální stav, nebudou již v příspěvcích uváděny předpisy samostatně.

 

Příspěvky

Leták Omezení sociálních kontaktů, zodpovědnost.....

20. 11. 2020

elektronický leták ke koronaviru

 

Koronavirus - pojmy, pokyny

27. 10. 2020

Prohlédněte si letáky, je tam vysvětlení pojmů - např. karanténa, izolace, rizikový kontakt, co dělat po pozitivním testu, co dělat po negativním testu, atd.

 

Leták - covid vs. chřipka

27. 10. 2020

Jak se liší?

 

Letáky ke koronaviru - stručně a jasně

27. 10. 2020

 

Nařízení mimořádného opatření KHS Jč kraje č. 1/2020

28. 7. 2020

vyvěšeno: 28.7.2020

sejmuto:   

odst. I. - nařízení pro Prachatice a okolní obce

odst. II. - nařízení pro celé území JČ kraje

odst. III. - doporučení pro celé území JČ kraje

 

Co platilo k 27.5.2020 - ale možná i teď na podzim

26. 5. 2020

 

Co aktuálně platí (nařízení k 27.4.2020)

28. 4. 2020

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

(vzhledem k tomu, že docházelo ke změnám, tak zde je přehled toho, co je momentálně v platnosti)

 

Leták - jak nakládat s odpadem z domácností

1. 4. 2020

Jak zacházet s odpadem od nakažených lidí, jak s odpadem v karanténě, jak s odpadem ze "zdravých" domácností.

 

Aktuální usnesení vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

27. 3. 2020

Ke dni 27.3.2020.

 

Jak nakládat s odpadem v současné době?

26. 3. 2020

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.
Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.
Osoba v domácí karanténě s potvrzeným onemocněním COVID-19 i osoba neinfikovaná v domácí karanténě by měla být poučena v rámci karanténních opatřeních jak nakládat s odpadem.
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.
V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce). Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.