Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítáme Vás na oficiálních webových stránkách obce Budyně v okrese Strakonice.                                                                           

budyne--2-.jpg

Z leteckého pohledu je zřejmé, že naše obec je nevelká a je obklopená loukami a poli, na nichž hospodaří místní zemědělci. Na části pastvin severně od obce je daňčí obora. Obora se rozkládá až k silnici a tak je možné vidět daňky docela zblízka.

Uprostřed obce je pěkně udržovaná kaple sv. Václava, další zajímavostí je kovárna, kde se rodí nevšední výrobky místního uměleckého kováře. 

Spojení s okolním světem zajišťuje několik málo autobusových spojů, a tak se lze do Budyně dopravit z Písku i z blízkého Bavorova, ale většina obyvatel je odkázaná na dopravu vlastními auty. Do Bavorova jsou to 3 km, do Vodňan 11 km, do Strakonic 23 km, do Prachatic 18 km.

Život na malé vsi není tak nudný, jak by se zdálo, kromě práce na zahrádce a okolo domu se řada obyvatel zabývá chovem rozličných zvířat i jinými aktivitami. Kulturní vyžití také není nulové, odehrává se obvykle v obecním domě čp. 8 nebo u táboráku na břehu potoka. Největší událostí bývá každoročně 28.9. pouť sv. Václava, kdy je v kapli dopolední mše a odpoledne patří hlavně dětem,  kromě divadelních představení a různých soutěží bývají i rozličné jiné atrakce, ba i kolotoč na ruční pohon si již našel své tradiční místo na návsi. Každý rok je to trochu jiné, možná čím dál lepší, a vždy je bohatá účast. Tradiční vánoční koncert bývá také velmi úspěšný a hojně navštěvovaný.

Pořadatelem kulturních událostí bývá občanské sdružení PNUtí, kterému zde věnujeme samostatný odkaz. 

 

Aktuální usnesení vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

27. 3. 2020

Ke dni 27.3.2020.

 

Jak nakládat s odpadem v současné době?

26. 3. 2020

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.
Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.
Osoba v domácí karanténě s potvrzeným onemocněním COVID-19 i osoba neinfikovaná v domácí karanténě by měla být poučena v rámci karanténních opatřeních jak nakládat s odpadem.
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.
V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce). Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.

 

Seznam výrobců dezinfekce

26. 3. 2020

Nevíme, nakolik je seznam úplný.

 

Usnesení vlády - krizová opatření 130,131,132

26. 3. 2020

Sbírka zákonů ze dne 26.3.2020

č.130  pravidla pro úřad práce, odd. sociální podpory, jak postupovat u dávek

č.131 bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN
ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje
a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.

č.132 výjimka pro pendlery, další pravidla pro pendlery

 

Nařízení hejtmanky č. 8 - opatření ve veřejné dopravě

25. 3. 2020

 

Doporučení MZdravotnictví k používání některých ochranných prostředků

25. 3. 2020

Mytí rukou, hygiena, roušky.......

 

Usnesení vlády - krizová opatření 122-128

25. 3. 2020

122 jak dělat zasedání zastupitelstva v současné době

123 zprávy z datové schránky komukoliv jsou teď zdarma

124 péče o děti 3-10let zaměstnanců obcí v sociálních službách....

125 zákaz dovolené zubaři, farmaceuti.., zrušení předchozí úpravy

126 vláda bere na vědomí opatření MinZdrav a doporučuje mj. raději platit kartou, využívat dovolenou , práci z domova aj., zrušuje NV 85 a 87/2020 Sb.

127 prodloužení zákazů prodej do 1.4.2020, pokyny pro zaměstnavatele, zruš. NV 82+84/2020 Sb.

128 úprava pohybu pendlerů

 

Mimořádné opatření Min.zdravotnictví - volný pohyb osob

25. 3. 2020

Vydáno 23.3.2020, došlo 25.3.2020

 

Pojízdná prodejna jezdí, ale se zpožděním

23. 3. 2020

Pojízdná prodejna má nyní mnohem více zákazníků a proto se opožďuje. Ale jezdí a bude i nadále jezdit. Níže je dopis od p.Kodádka.


 

 

Mimořádné opatření Min.zdravotnictví - otvírací doba pro seniory 7:00 až 9:00hod.

20. 3. 2020

Usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, vyhlášené pod č. 108/2020 Sb., které bylo zrušeno usnesením vlády ze dne 19. března 2020 č. 266, vyhlášeným pod č. 111/2020 Sb., bylo nahrazeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které naleznete v příloze a zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-nov%C3%A1-n%C3%A1kupn%C3%AD-doba-pro-seniory.pdf


 

 

Usnesení vlády ČR - krizová opatření 106 až 108/2020 Sb.

18. 3. 2020

č.106/2020 Sb. - pohyb a pobyt mimo bydliště jen s ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor, šála apod.) - od 19.3.2020 0:00 hod

č. 107/2020 Sb. úprava práce cizinců

č. 108/2020 Sb. maloobchodní prodejny (potravin aj) od 10 do 12 hod vpouští jen osoby starší 65 let  ---toto je již od 20.3.2020 zrušeno, je to od 7:00 do 9:00hod

 

Usnesení vlády ČR č. 96 až 99/2020 Sb.

17. 3. 2020

č.96  výjimka - povolen prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.

č.97  týká se poskytovatelů sociálních služeb

č.98  doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, starostové mají zajistit pomoc těmto osobám

č.99  výjimka ze zákazu ubytovacích služeb

 

Usnesení vlády č. 83/2020 Sb.

15. 3. 2020

83. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 

Usnesení vlády ČR - č.82/2020 Sb. (uzavření prodejen)

15. 3. 2020

č.82 -  uzavření některých prodejen, výjimky 

 

Usnesení vlády ČR - krizová opatření 84 až 90/2020 Sb.

15. 3. 2020

č.84 výjimky z uzavření prodejen, pracovnělékařská opatření a výjimky, zákazy některých služeb a prodejen od 16.3. do 24.3.2020

č85 zákaz volného pohybu osob a výjimky, nařízení pobývat v místě bydliště a omezit pohyb na veřejných místech, využití práce na dálku, odstup osob na veřejnosti 2 m, zvýšení hygienických opatření - dezinfekce ve veř.prostorách

č86 zákaz čerpání dovolených lékařů, zubních lékařů, farmaceutů od 16.3.2020

č87 omezení práce, úředních hodin, osobního kontaktu od 16.3. do 24.3.2020 na úřadech 

č88  zrušení termínů doplňovacích voleb do Senátu

č89 zajištění péče o děti od 3 do 10 let, max. 15 dětí ve skupině, jejichž rodiče jsou u bezpečn.sborů, policie, zdravotníci,

č90 uložení pracovní povinnosti studentům lékařství, zdravotní sestra, záchranář, aj.