Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítáme Vás na oficiálních webových stránkách obce Budyně v okrese Strakonice.                                                                           

budyne--2-.jpg

Z leteckého pohledu je zřejmé, že naše obec je nevelká a je obklopená loukami a poli, na nichž hospodaří místní zemědělci. Na části pastvin severně od obce je daňčí obora. Obora se rozkládá až k silnici a tak je možné vidět daňky docela zblízka.

Uprostřed obce je pěkně udržovaná kaple sv. Václava, další zajímavostí je kovárna, kde se rodí nevšední výrobky místního uměleckého kováře. 

Spojení s okolním světem zajišťuje několik málo autobusových spojů, a tak se lze do Budyně dopravit z Písku i z blízkého Bavorova, ale většina obyvatel je odkázaná na dopravu vlastními auty. Do Bavorova jsou to 3 km, do Vodňan 11 km, do Strakonic 23 km, do Prachatic 18 km.

Život na malé vsi není tak nudný, jak by se zdálo, kromě práce na zahrádce a okolo domu se řada obyvatel zabývá chovem rozličných zvířat i jinými aktivitami. Kulturní vyžití také není nulové, odehrává se obvykle v obecním domě čp. 8 nebo u táboráku na břehu potoka. Největší událostí bývá každoročně 28.9. pouť sv. Václava, kdy je v kapli dopolední mše a odpoledne patří hlavně dětem,  kromě divadelních představení a různých soutěží bývají i rozličné jiné atrakce, ba i kolotoč na ruční pohon si již našel své tradiční místo na návsi. Každý rok je to trochu jiné, možná čím dál lepší, a vždy je bohatá účast. Tradiční vánoční koncert bývá také velmi úspěšný a hojně navštěvovaný.

Pořadatelem kulturních událostí bývá občanské sdružení PNUtí, kterému zde věnujeme samostatný odkaz. 

 

Co aktuálně platí - informace k 27.5.2020

26. 5. 2020

 

Jak uhradit daň z nemovitých věcí?

12. 5. 2020

V současné době již poplatníkům přicházejí složenky s částkou k zaplacení daně z nemovitých věcí. Vzhledem k mimořádnému stavu jsou zavřeny pokladny na všech územních pracovištích v kraji (kromě jediné  a to na Územním pracovišti v Českých Budějovicích).

Finanční správa preferuje úhradu bankovním převodem, aby se zejména starší poplatníci nevystavovali nebezpečí kontaktu s dalšími lidmi, stačí uvést správný bankovní účet finančního úřadu a variabilní symbol, což je u fyzických osob rodné číslo poplatníka. Všechny údaje pro platbu daně jsou uvedeny na složence.

Popřípadě je možné daň z nemovitých věcí uhradit na poště daňovou složenkou bez poštovného nebo běžnou složenkou.

 

Brožura První kroky v krizové situaci

12. 5. 2020

Máte-li zájem, můžete si brožuru bezplatně stáhnout na  webu: www.ingapetrycka.cz/ebook-krize.
Jedná se o přehlednou příručku, která má lidem usnadnit orientaci v případě nečekaných krizových událostí. Příručka obsahuje základní informace o různých typech krizových událostí, důležité kontakty, ale i seznam léků, zdravotních pomůcek a dalšího vybavení, které by měl mít každý doma pro případ krize k dispozici. Autorka Ing. Inga Petryčka ji dala bezplatně k dispozici a bude ráda, když se dostane k co nejširšímu okruhu lidí. 

 

Co aktuálně platí (nařízení k 27.4.2020)

28. 4. 2020

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

(vzhledem k tomu, že docházelo ke změnám, tak zde je přehled toho, co je momentálně v platnosti)

 

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru

9. 4. 2020

vyvěšeno: 9.4.2020

sejmuto:   

 

Opatření obecné povahy - lesy, zalesňování

6. 4. 2020

vyvěšeno: 6.4.2020

sejmuto:   31.12.2022

 

Zápis do MŠ (2.5.-16.5.2020)

6. 4. 2020

vyvěšeno: 6.4.2020

sejmuto:   16.5.2020

 

Leták - jak nakládat s odpadem z domácností

1. 4. 2020

Jak zacházet s odpadem od nakažených lidí, jak s odpadem v karanténě, jak s odpadem ze "zdravých" domácností.

 

Aktuální usnesení vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

27. 3. 2020

Ke dni 27.3.2020.

 

Jak nakládat s odpadem v současné době?

26. 3. 2020

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.
Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.
Osoba v domácí karanténě s potvrzeným onemocněním COVID-19 i osoba neinfikovaná v domácí karanténě by měla být poučena v rámci karanténních opatřeních jak nakládat s odpadem.
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel (nejpozději však do 24 hodin) by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.
V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce). Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.

 

Seznam výrobců dezinfekce

26. 3. 2020

Nevíme, nakolik je seznam úplný.

 

Usnesení vlády - krizová opatření 130,131,132

26. 3. 2020

Sbírka zákonů ze dne 26.3.2020

č.130  pravidla pro úřad práce, odd. sociální podpory, jak postupovat u dávek

č.131 bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN
ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje
a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.

č.132 výjimka pro pendlery, další pravidla pro pendlery

 

Nařízení hejtmanky č. 8 - opatření ve veřejné dopravě

25. 3. 2020

 

Doporučení MZdravotnictví k používání některých ochranných prostředků

25. 3. 2020

Mytí rukou, hygiena, roušky.......

 

Usnesení vlády - krizová opatření 122-128

25. 3. 2020

122 jak dělat zasedání zastupitelstva v současné době

123 zprávy z datové schránky komukoliv jsou teď zdarma

124 péče o děti 3-10let zaměstnanců obcí v sociálních službách....

125 zákaz dovolené zubaři, farmaceuti.., zrušení předchozí úpravy

126 vláda bere na vědomí opatření MinZdrav a doporučuje mj. raději platit kartou, využívat dovolenou , práci z domova aj., zrušuje NV 85 a 87/2020 Sb.

127 prodloužení zákazů prodej do 1.4.2020, pokyny pro zaměstnavatele, zruš. NV 82+84/2020 Sb.

128 úprava pohybu pendlerů